.

"දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම හා පිටුදැකීම "

2024 අප්‍රේල් 2 වෙනිදා

දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සහ තුරන් කිරීම සඳහා ගනේමුල්ල හේමමාලි විද්‍යාලයේ දැරියන් 153 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්විණි.

අත් සේදීම සහ සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩමුළුව

2024 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා

UDA මහල් නිවාසවල කළමනාකරුවන් සහ UNICEF හි සම්පත් දායකත්වයෙන් ක්‍රියාකාරී ප්‍රජා නායකයින් සම්බන්ධ වන අත් සේදීම සහ සනීපාරක්ෂක වැඩමුළුව

"2024 ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීම"

2024 ජනවාරි 1 වැනිදා

"සියනෑ" ළමා සිතුවම් තරගය

2023 ඔක්තෝබර් 07 වෙනිදා

2023 ලෝක ජනාවාස දින සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව “සියන ළමා සිතුවම් තරගය” 2023 ඔක්තෝම්බර් 07 වන දින ගම්පහ උඩුගමිපල සෙනරත් පරණවිතාන ජාතික පාසලේදී පැවැත්විණි.මෙම තරඟය සඳහා දිවයින පුරා පාසල් රැසක ළමුන් 500ක් පමණ සහභාගී විය.සහභාගී වන සෑම දරුවෙකුටම කට්ටලයක් බැගින් ලබා දෙන ලදී. පින්තාරු කිරීමේ උපකරණ.

පහ ශ්‍රේණියේ ළමුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩමුළුවක්

2023 ඔක්තෝබර් 19 වෙනිදා

පහ ශ්‍රේණියේ ළමුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩමුළුවක් 2023.10.19 දින කඩුවෙල බොරළුගොඩ ජනාවාසයේදී සිසුන් 78 දෙනෙකු සඳහා පැවැත්වීම. ප්‍රජා සංගමයේ ඉල්ලීමක් මත මෙය සංවිධානය කරන ලදී.

කෙටි වීඩියෝ චිත්‍රපට තරඟයේ ජයග්‍රාහකයින් තේරීම

ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලද කෙටි වීඩියෝ චිත්‍රපට තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීම විද්වත් මණ්ඩලයක් විසින් අද අධිකාරියේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කරන ලදී.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort